Privacy verklaring SasWorx

SasWorx, gevestigd aan Kazerneplein 30, 4201 MC GORINCHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
SasWorx Graphic + Webdesign
Kazerneplein 30
4201 MC GORINCHEM
Telefoon: +31 621 948 999
https://www.sasworx.nl

E-mail Algemeen: info@sasworx.nl
E-mail m.b.t. Privacy: privacy@sasworx.nl

Over onze Privacy verklaring

SasWorx geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SasWorx. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, en met wie, en onder welke voorwaarden, deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.


Als u vragen heeft over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens bovenaan onze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken


SasWorx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht / Aanhef
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijv. door een bericht te sturen via deze website, in correspondentie en telefonisch)
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer (indien van toepassing)
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Verkoopgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sasworx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


SasWorx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SasWorx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


SasWorx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
Adres 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
Telefoonnummer 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
E-mail 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
Bankrekeningnummer 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
KvK-nummer 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
BTW-nummer 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst
Verkoopgegevens 7 jaar Wettelijke termijn belastingdienst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


SasWorx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn & Reden
Personalia 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
Adres 7 jaar
Wettelijke termijn belastingdienst
Telefoonnummer 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
E-mail 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
Bankrekeningnr. 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
KvK-nummer 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
BTW-nummer 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst
Verkoopgegevens 7 jaar /
Wettelijke termijn belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden


SasWorx deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
SasWorx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt SasWorx uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Webhosting & Domeinregistratie


Neostrada

Wij nemen webhosting-, e-mail- en domeinregistratiediensten af van Neostrada webhosting. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Totaaldomein BV h.o.d.n. Neostrada
Reaalhof 64
8243 VS Lelystad
KvK: 50033425


Flexwebhosting

Wij nemen webhosting-, e-mail- en domeinregistratiediensten af van Flexwebhosting. Flexwebhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flexwebhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Flexwebhosting B.V.
Doctor Cuyperslaan 76
5623BB Eindhoven
KvK: 12045275

Print & Drukwerk

SasWorx maakt gebruik van een aantal printshops en drukkerijen. Indien drukwerk direct vanaf de printshop/drukkerij naar de opdrachtgever wordt verstuurd, verwerken deze leveranciers uw contactgegevens. Daarvoor zijn noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens.

Drukwerkdeal.nl

Drukwerkdeal.nl BV
Keulenstraat 4
7418 ET Deventer
KvK: 08119373


druck.at

Druck- und Handelsgesellschaft mbH
Aredstraße 7
A-2544 Leobersdorf
Oostenrijk
https://www.druck.at


print24.com/at

unitedprint.com Österreich GmbH
Schenkenstraße 47
1010 Wien
Oostenrijk
https://www.print24.com/at

Verzenden & Logistiek


PostNL & Overige Pakketbezorgdiensten

Als u een drukwerkbestelling via SasWorx plaatst, is het onze taak om het pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken, via de gekozen drukkerij, gebruik van de diensten van PostNL of andere pakketbezorgdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bezorgdienst delen. De bezorgdienst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de bezorgdienst onderaannemers inschakelt, stelt de bezorgdienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


SasWorx gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SasWorx gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer informatie over is te vinden in ons Cookie Beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SasWorx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sasworx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw klantnummer te vermelden bij het schrifelijke verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SasWorx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


SasWorx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, via privacy@sasworx.nl